Over mijzelfAgendaConsult/contact
 
 


Kernkind, Sterrenmensen, het holistische familiehuis en Diana Annegarn coaching zijn allemaal websites van dezelfde eigenaar en van Bedrijf Kernkind kvk 08141678 te Harderwijk

Kernkind is gevestigd aan Trumanlaan 9 3844 BE Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze worden weergegeven in de privacyverklaring.

De contactpersoon voor deze gegevens bescherming is Diana Annegarn bereikbaar via e-mail
info@diana-annegarn.nl

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
* zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
* er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
* Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
* of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

WEBSITE
* Op alle websites worden geen persoonsgegevens verwerkt omdat de website geen persoonsgegevens gebruikt. Wel wordt er gebruik gemaakt van social media plugins zoals facebook, om nieuwe artikelen via facebook te delen en google adsense om bij te houden hoeveel bezoekers er op de website komen.

* Onze websites hebben een mogelijk om je in te schrijven voor een nieuwsbrief. Voor deze mogelijkheid gebruiken wij het e-mail adres van de persoon die een nieuwsbrief aanvraagt om nieuwsbrieven toe te zenden of een reclame folder. In de nieuwsbrief bieden wij aan deze te alle tijden op te kunnen zeggen wanneer je dat wenst. Deze e-mail adressen worden alleen gebruikt zolang dit nodig is om onze diensten aan te kunnen bieden.

* Op de websites wordt er geen gebruik gemaakt van cookies.

PRAKTIJK
* In onze praktijk worden persoonlijke gegevens opgeslagen als men gebruikt maakt van een van de diensten. Gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, ID en e-mail. Maar ook materiaal die geschreven is door leerlingen en cursisten.
 Deze gegevens worden opgeslagen in een computerprogramma zoals dit bij administratie wordt verwacht. Deze gegevens worden niet langer dan nodig is bewaard.

* Vanuit de praktijk worden alleen gegevens verstrekt aan derde als dit nodig is voor onze overeenkomst met jou of als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Maar dit is tot nu toe nog nooit voorgekomen. Mocht dit wel voor voorkomen dan vraag ik hier toestemming voor.

* Je hebt het recht op persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

* Om privacy te waarborgen zal de aanvraag voor inzien, correctie of doorsturen naar derde goed veilig verwerkt worden. En daarom zal er gevraagd worden naar identificatie. Belangrijke gegevens op deze ID naam en pasfoto. Andere gegevens kunnen zwart gemaakt worden.

* Er wordt zo snel mogelijk op een verzoek gereageerd, uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek.

* Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kernkind, de bedrijfsnaam achter alle website neemt jouw persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelingen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

E-mails en vragen kunnen gesteld worden via
info@diana-annegarn.nl Dit e-mail adres geldt voor de volgende websites. Deze vallen allemaal onder de bedrijfsnaam Kernkind.

www.hetholistischefamiliehuis.nl
www.sterrenmensen.nl
www.diana-annegarn.nl
www.kernkind.nl 
                 
 
        
Ik heb mijn praktijk in Harderwijk en combineer mijn werkt met het gezinsleven thuis.

Maandag: Ochtend tot 12 uur of avond vanaf 19.00 uur
Dinsdag: Ochtend tot 12 uur of avond vanaf 19.00 uur
Woensdag: Ochtend tot 12 uur of avond vanaf 19.00 uur
Donderdag: Ochtend tot 12 uur of avond vanaf 19.00 uur
Vrijdag: Ochtend tot 12 uur of avond vanaf 19.00 uur

Skype contacten
Het is mogelijk een sessie via skype te ontvangen. Ook uit het buitenland kun je contact opnemen. Een consult in het Engels is mogelijk.Bedankt dat je voor me bent geweest. Bedankt dat je met je zuiverheid mijn leven hebt bekroond. Bedankt dat je mijn leven aan mij hebt teruggegeven. Je hebt duidelijk een ‘nieuwe begin’ gestart bij mij. Een nieuwe begin waarin heel veel positiviteit, harmonie, liefde en licht is; bedankt dat je mijn leven op deze manier hebt geraakt.
Ik weet niet of deze woorden genoeg zijn om te vertellen wat voor impact je hebt op mijn leven, maar dit zijn de eerste woorden die bij mij zijn opgekomen.  

T. uit D.

   
         
     Locatie

Harderwijk

Belangrijke links
Contact
Privacy verklaring
Werkwijze
Klachtenregeling
Wat gebeurt er tijdens een sessie?
CAT behandelovereenkomst
Disclaimer


Volg mij:


  Openingstijden:
Ma t/m vrij van 9.00 uur tot 12.00 uur en 19.00 uur to 22.00 uur.


Mijn andere websites:
www.sterrenmensen.nl

www.hetholistischefamiliehuis.nl
www.kernkind.nl

BTW en KVK
KVK 08141678
BTW
NL 1929.67.137. B01